STAPPEN WERKWIJZE

Icon Advies

Advies & Onderzoek

U kunt bij ons vrijblijvend langs komen om advies te vragen over uw vraagstuk of een eerste onderzoek te laten doen of uw vraag wel eens eerder is beantwoord.
Icon Prototype

prototype

Na het ontwerpen van een product en goedkeuring van de klant wordt in samenspraak de proef op de som gemaakt. Een prototype wordt in huis bij Muco Technologies BV in elkaar gezet.
Icon Produceren

Produceren

Muco Technologies BV kan ook uw product produceren. Doordat wij al jaren lang goede ervaringen hebben met diverse productiebedrijven werken wij ook nauw samen met hen.
Icon Service Contracten

service contracten

Voor een aantal klanten doen wij ook de service aan hun producten. Dit kan variëren van het installeren van uw product, dan wel onderhoud en/of service contracten voor de lange duur.

ONZE WERKWIJZE

Kennismakingsgesprek

U heeft ons gevonden! Ter kennismaking kunt u gebruik maken van onze vergaderzaal. Hier kunnen wij individueel of in groter verband kennis maken met elkaar. Uiteraard is hierbij onze geheimhouding vanzelfsprekend. Tijdens ons kennismakingsgesprek kunt U aangeven wat u van ons wilt en kunnen we samen bepalen of Muco Technologies BV voor U als opdrachtgever een goede partner kan zijn.

Tijdens het kennismakingsgesprek belichten wij onze mogelijkheden voor uw specifieke wensen en kunnen we op maat een inschatting doen voor uw project.

Eerste inschatting
Na de eerste stap zal Muco Technologies BV het gesprek omzetten in een eerste inschatting, gebaseerd op de aangeleverde gegevens. Hiermee geeft Muco Technologies BV de opdrachtgever inzicht in hoe verre het project past in het plaatje. In de eerste inschatting wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelkosten, productiekosten per apparaat, extra kosten (CE keuring, onderdelen prototypes) die gemaakt kunnen worden voor zover van toepassing.
Vervolgsessie
In de vervolgsessie zal afhankelijk van het soort opdracht een specificatie worden opgesteld van de opdracht. Deze kan zowel door de opdrachtgever als door Muco Technologies BV worden aangeleverd of in samenspraak. Nadat de specificaties zijn vastgesteld wordt de inschatting zonodig bijgesteld en kan de opdrachtgever besluiten door te gaan met het gehele traject. De te nemen stappen worden vastgelegd in een bepaald tijdframe zodat de opdrachtgever weet wanneer er wat verwacht kan worden.
Ontwikkelingsfase
In deze fase zal Muco Technologies BV herhaaldelijk de klant op de hoogte brengen van de vorderingen. Wekelijks is er contact en wordt de voortgang besproken.
Prototyping

De eerste prototypes worden door Muco Technologies BV aangeleverd. Afhankelijk van de complexiteit en intensiteit van de print kan een gedeelte van de print bij een partnerbedrijf worden geassembleerd. Veelal wordt de gehele print in huis geassembleerd. Muco Technologies BV heeft de gereedschappen om dit te kunnen doen. Afhankelijk van het soort opdracht wordt het prototype geheel of gedeeltelijk getest door Muco Technologies BV om hierna te worden aangeboden aan de opdrachtgever.

Gezamelijk wordt vastgesteld of het prototype voldoet aan de doelstellingen en kunnen eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. Afspraken kunnen nu worden gemaakt hoe nu door te gaan. Soms is het wenselijk om één of meerdere prototypen aan te bieden bij de keuringsinstanties (CE, KEMA) alvorens een eerste nul-serie op te starten.

Keuringen
De keuringen kunnen worden begeleid door Muco Technologies BV. Dit wordt vastgelegd in de opdracht in samenspraak met de opdrachtgever. Muco Technologies BV heeft ervaring in het ontwerpen volgens specifieke richtlijnen (bv TBR21, EMC, CE, hoogspanningstest) zodat Muco Technologies BV hier zeker ook een goede partner is. Muco Technologies BV werkt hierin samen met b.v. DARE en de KEMA.
Eerste Productie (nul-serie)
In principe doet Muco Technologies BV geen productiewerk, maar Muco Technologies BV staat erop om deze productie wel te begeleiden. In eerste instantie om vast te stellen of de apparaten voldoen aan de specificaties zoals deze waren opgesteld. En in tweede instantie of bij de productie geen problemen optreden met de assemblage van de apparaten. Veelal lijkt de nul-serie op de prototypes maar de assemblage vindt nu plaats in een productiebedrijf (of soms ook bij de opdrachtgever zelf).
Review
Na een eerste productie zal een review plaatsvinden om te kijken of alle doelstellingen ook zijn gehaald. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen er nog kleine wijzigingen nodig zijn voor de uiteindelijke productie. In deze fase worden de producten uitvoerig getest en indien van toepassing kunnen de apparaten (opnieuw) worden aangeboden bij de keuringsinstantie.
Nazorg
De eerste productie zal altijd wat nazorg vragen en soms ook software-updates. Muco Technologies BV is hierin zeker een goede partner en beseft dat het nu voor de opdrachtgever van levensbelang is om snel te reageren. De nazorg staat hoog in het vaandel zodat de opdrachtgever met problemen kan aankloppen ook al is het ontwikkeltraject gedaan.

Muco Technologies

Specialist in ontwikkeling van nieuwe producten en kleinschalige producties

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen per email of telefonisch.